Handbok KaPut

Varför KaPut felanmälan?

  

Problem

Inom olika verksamheter händer oplanerade incidenter, avvikelser och observationer. För de mera förutsägbara/standardmässiga händelserna finns ofta rutiner/system som bevakar samt larmar vid behov. Här brukar man numer prata om ”Internet of things” – ”Allt” är uppkopplat till nätet.

För de mera oförutsedda händelserna behövs också rutiner och systemstöd för insamling av nödvändig information samt förmedlat till relevanta intressenter.

Informationen som kan samlas in direkt vid källan och förmedlas snabbt, har ofta ett stort värde.

Det är en utmaning att få in relevant information, då vi ofta inte är motiverade att skriva ”uppsatser”. Samtidigt så har all relevant insamlad information ett stort värde.

En fråga är också till vilka informationen skall förmedlas. Vad är relevant?

Det finns mängder av felanmälningssystem/lösningar för insamling av incidentinformation på marknaden, ofta designade för mera specifika områden och kopplade bakomliggande system för hantering av informationen.

Vad skall man välja för lösning då man initialt inte vet informationsbehov och mottagare? 

Lösning

KaPut är en app för både Iphone och Android som förenklar insamling av information vid incidenter, avvikelser och observationer.

KaPut med de funktioner som finns idag användas för många situationer och områden. Det är enkelt och snabbt att komma igång med KaPut.

KaPut kan också användas för pilotprojekt där man kartlägger nödvändig information och intressenter. KaPut kan användas praktiskt i ett pilotprojekt och ger god uppfattning om hur information och informationsflöden skall hanteras.

Ett pilotprojekt ger sedan ett underlag för ett mera/exakt anpassat system för en verksamhet.

KaPut är designat för att förenkla insamling av information vid källan. Den som rapporterar kan slippa att skriva mängder av text och använda KaPut funktioner istället. KaPut innehåller nedan funktioner.

 • Förval av prioritet, feltyp, aktivitet – Värden bestäms av verksamheten
 • Bilder
 • Skanning
 • Tal
 • OCR – skriven/tryckt text till IT-media
 • Plats – GPS-adress
 • Skriva text

All information konsolideras, ett meddelande sammanställs samt en fil för eventuell hantering i mottagande system.

Meddelandet förmedlas via e-post enligt distributionslistor som verksamheten definierar i aktuellt e-post system.

Erbjudande

Vill Du prova denna APP?

Hör av Dig till Kari Talltjärn Mail: karitall@hotmail.com

Funktioner

Denna app innehåller följande funktioner:

 • Basdata
  • Registrering eller import
  • Prioritet
  • Aktivitetstyp
  • Feltyp
 • Scanna
 • Ta bild
 • Tala in beskrivning
 • OCR avläsning
 • Hämta aktuell plats (GPS)
 • Summering av meddelande
 • Skicka via epost

Huvudsida

På sidan kan Du välja olika förval samt skriva in objekt eller feltext. I samband med Scanning kan du välja om scannad text är objekt.

Feltexten kan talas in via Tala funktionen.

De olika knapparna tar dig till respektive funktioner.

Scanna

Du kan scanna både streck- och QR-koder. Tryck scanna så aktiveras mobilens kamera och rikta mobilens ”fönster” mot det som Du vill scanna. Du får även fråga om det Du scannat är detsamma som det objekt som rör denna ”felanmälan”.

All scannad text ackumuleras i meddelandet.

 

Bild

App har begränsningen att endast två bilder kan bifogas till ett epost meddelande. Detta beror inte på appen i sig utan att det ofta finns begränsningar i de olika e-post systemen. Dessa har begränsningar på storlek på meddelanden. Bilder innehåler oft mycket ”bytes”.

Tryck på knapp för Bild 1/2 och mobilens kamera aktiveras. Ta bild och dessa lgras som bild 1/2. Tar Du ny bild så ersätts den förra.

 

Tala

Tryck på knappen ”TALA” och läs in ditt meddelande. För att appen inte skall ”vänta i evighet” på att Du skall prata klart så avslutas inläsningen om det blir tyst några sekunder. Vill Du prata mer så tryck på knappen igen och tala vidare. Texten läggs hela tiden till den förra.

 

 

OCR

OCR är en funktion för att göra skriven text till ”data-text”. Du trycker på knappen ”KAMERA”, mobilens kamera aktiveras och Du ser bild på den text som skall skapa ”data-text”.

Tryck på ”OCR” och vänta en stund. Efter en stund så visas den text som tolkats nedanför bilden. Du kan justera texten både i Summerings-bilden och i epost meddelandet.

Plats

Du trycker på knappen ”PLATS” och GPS-adressen visas längst ner på sidan. Adressen lagras också i meddelandet.

 

Summering meddelande

När Du trycker på knappen ”SUMMERING” så får Du upp en ny bild med en beskrivning på ditt meddelande. Bilden är indelad i tre foldrar:

 • Huvudinfo
 • Text
 • Bild

Du kan klicka på de olika foldrarna för att se vad som registrerats för respektive media. Allting går att ändra.

Kvitto e-post

När Du trycker på ”Skicka” så startar appen en e-post dialog. Du får upp en bild från valt e-post system där Du kan ange adresser (enskilda eller adresslista) och göra eventuell justeringar av meddelandet.

När Du är färdig med e-post dialogen kommer Du tillbaka till Appen.

Inställningar

På denna bild kan Du antingen importera/ladda ner en fil till appens folder ”Download” eller ange egna värden på standard val/texter för:

 • Prioritet
 • Feltyp
 • Aktivitet

Välj listtyp och ange värden för respektive listtyp. Du kan addera, ta bort och uppdatera texter.

Det skapas en fil för varje listtyp i foldern ”download” för appen.

 • SetupPrio.json
 • SetupFel.json
 • SetupAkt.json

Dessa filer kan du bifoga som bilagor i ett e-postmeddelande och skicka till andra som skall använda samma app. Detta för att enkelt få samma basdata inom en verksamhet.

 

Installation

Just nu finns inte denna app publicerad i någon ”butik”. Enligt överenskommelse så skickar jag en installationsfil till dig. Så länge denna app är under test och inte publicerad så får du installationsinstruktion av mig.

Android

Kommer senare.

Iphone

Kommer senare.

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter

KaPut kod är granskad av t.ex. Apple och Iphone distribueras vi Apple Testflight miljön. Android versionen distribueras via Google drive. Båda miljöerna innehåller bra säkerhet.

I KaPut lagras inga personliga uppgifter på något externt media.

KaPut skickar e-post via av användare valt e-post system. Mottagare/distributionslistor finns i respektive e-post system.