Handbok KaPut

Innehåll

Varför KaPut felanmälan?. 2

Problem.. 2

Lösning. 2

Erbjudande. 3

Funktioner 3

Huvudsida. 3

Skanna. 4

Bild. 5

Tala. 6

OCR. 7

Plats. 8

Summering meddelande. 9

Kvitto e-post 10

Inställningar 11

Installation. 12

Samsung/Android. 12

Iphone. 12

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter 13

Varför KaPut felanmälan?

  

Problem

Inom olika verksamheter händer oplanerade incidenter, avvikelser och observationer. För de mera förutsägbara/standardmässiga händelserna finns ofta rutiner/system som bevakar samt larmar vid behov. Här brukar man numer prata om ”Internet of things” – ”Allt” är uppkopplat till nätet.

För de mera oförutsedda händelserna behövs också rutiner och systemstöd för insamling av nödvändig information samt förmedlat till relevanta intressenter.

Informationen som kan samlas in direkt vid källan och förmedlas snabbt, har ofta ett stort värde.

Det är en utmaning att få in relevant information, då vi ofta inte är motiverade att skriva ”uppsatser”. Samtidigt så har all relevant insamlad information ett stort värde.

En fråga är också till vilka informationen skall förmedlas. Vad är relevant?

Det finns mängder av felanmälningssystem/lösningar för insamling av incidentinformation på marknaden, ofta designade för mera specifika områden och kopplade bakomliggande system för hantering av informationen.

Vad skall man välja för lösning då man initialt inte vet informationsbehov och mottagare? 

Lösning

KaPut är en app för både Iphone och Android som förenklar insamling av information vid incidenter, avvikelser och observationer.

KaPut med de funktioner som finns idag användas för många situationer och områden. Det är enkelt och snabbt att komma igång med KaPut.

KaPut kan också användas för pilotprojekt där man kartlägger nödvändig information och intressenter. KaPut kan användas praktiskt i ett pilotprojekt och ger god uppfattning om hur information och informationsflöden skall hanteras.

Ett pilotprojekt ger sedan ett underlag för ett mera/exakt anpassat system för en verksamhet.

KaPut är designat för att förenkla insamling av information vid källan. Den som rapporterar kan slippa att skriva mängder av text och använda KaPut funktioner istället. KaPut innehåller nedan funktioner.

  • Förval av prioritet, feltyp, aktivitet – Värden bestäms av verksamheten
  • Bilder
  • Skanning
  • Tal
  • OCR – skriven/tryckt text till IT-media
  • Plats – GPS-adress
  • Skriva text

All information konsolideras, ett meddelande sammanställs samt en fil för eventuell hantering i mottagande system.

Meddelandet förmedlas via e-post enligt distributionslistor som verksamheten definierar i aktuellt e-post system.

Erbjudande

Vill Du prova denna APP?

Hör av Dig till Kari Talltjärn Mail: karitall@hotmail.com

Funktioner

Huvudsida

Skanna

 

Bild

 

 

Tala

 

 

OCR

Plats

 

Summering meddelande

Kvitto e-post

Inställningar

 

Installation

Samsung/Android

Just nu finns inte denna app publicerad i någon ”butik”. Enligt överenskommelse så skickar jag en installationsfil till dig. Så här gör Du för att installera:

Iphone

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter

KaPut kod är granskad av t.ex. Apple och Iphone distribueras vi Apple Testflight miljön. Android versionen distribueras via Google drive. Båda miljöerna innehåller bra säkerhet.

I KaPut lagras inga personliga uppgifter på något externt media.

KaPut skickar e-post via av användare valt e-post system. Mottagare/distributionslistor finns i respektive e-post system.