Handbok KaBOM

Handbok KaBom

 

 

Varför GPS-orientering

 

Arrangemang träningsbanor orientering

 

Problem

Det tar tid att arrangera en orienteringsträning. Skärmar/snitslar  och enheter skall placeras ut och plockas in. 

Samtidigt är orienteringsträningar en nödvändighet.

Hur kan man öka antalet träningar och samtidigt minska arbetet för att arrangera dessa?

Lösning

Har utvecklat en mobilapp som kan underlätta dessa arrangemang och som även ger andra möjligheter.

Träning med app och GPS-kontroller innebär:

 • Denna lösning innebär INTE att man springer med telefonen framför sig. Man får stöd av ljudsignaler och om det är ”absolut nödvändigt” tittar man i mobilen. Orientering med karta och kompass gäller!
 • Möjlighet att arrangera flera orienteringsträningar med mindre arbete
 • Mindre arbete för banläggare
 • Återanvändning av träningar (Det kommer nya medlemmar/kullar)
 • Stöd för att träna rätt orienteringsmetodik
  • Trafikljusfunktionen
  • Linje och korridor orientering
  • Vägval
  • Kompass
  • etc.
 • Bättre fokus på kartläsningen – ”Vanliga” banor kan innebära att skärmar syns på långt håll och kartläsningen in mot kontroller negligeras
 • Om man av någon anledning tappar bort var man är, så kan man komma in i övningen snabbt genom att använda appens spårning och/eller kompass funktion

KaBom funktioner: 

 • Utsättning av ”kontroller”
  • Med appen kan Du springa/gå en tänkt orienteringsbana och vid respektive tänkt kontroll klickar Du fram en GPS-adress (se kommentar om mobilers GPS precision längre ner)
 • Ändra/Skapa banor
  • Med kontrollerna (GPS-adresser) Du registrerat/importerat kan Du skapa olika banvarianter
 • Hämta banor från Livelox
 • Importera banor/rutter och exportera. 
 • Springa Bana
  • Du väljer en bana som har skapats, börjar springa och får sedan en ljudsignal som kvittens när Du når kontrollen (GPS-adressen). Inga skärmar/snitslar behövs
 • Avslutad träning
  • Efter avslutad träning så får Du mellantider som Du kan spara
  • Du kan även via spårningsfunktionen få omedelbar grafisk återkoppling av ditt lopp

 

Andra möjligheter

 • Vandring/cykling utefter en rutt
 • Importera banor (GPX-fil) från t.ex. banläggning med OCAD i applikationen ”Purple Pen”
 • Hjälpmedel för nybörjare (Spårning och Kompassen) att de skall våga ta steget ut i mera utmanande terräng
 • Svampplockare kanske vill hitta tillbaka till sina favoritställen. Varför inte klicka och lägga upp en ”svamp-bana”!?

Orienteringsteknikträningar

Appen användas för olika typer av träningarr och ersätter kontroller (snitslar/skärmar). T.ex.

 • Vanlig banorientering
 • Linjeorientering
 • Vandring/cykling efter vald rutt
 • Vandring/cykling frott
 • Kompass och stegning
 • Trafikljuset
 • Korridororientering
 • TRIM orientering
 • Kompisträning – En lägger bana och den andra springer den. Nästa gång byter man
 • Testlopp för en bana i skogsterräng. Appen ger sträcktider och kilometertider
 • Återanvända träningar utan något som helst arbete. T.ex. för nya medlemmar eller nybörjare som vill pröva mer avancerade banor
  • Klubben sparar kartor/banor och GPX-filer i sitt arkiv
 • Det är också lätt för en liten grupp av ambitiösa orienterare att lägga banor åt varandra i lämpliga områden.

 

Att tänka på!

 • Använd appen med fulladdat mobilbatteri
 • Tänk på att gammalt/dåligt batteri ev. kan ta slut fortare än träningstiden
 • Stäng allt annat i telefonen när appen används
 • Var rädd om telefonen!
  • När Du springer bana så skall du i princip inte titta i mobilen.
   • Förvara mobilen i ficka, hållare, ryggsäck etc.
 • Telefonhållare på armen eller midjeväska rekommenderas, så att Du inte råka komma åt knappar/kommandon. Tycker alternativet midjeväska fungerar bäst.
 • Spring inte med mobilen när det regnar

Erbjudande

Vill Du prova denna APP?

Hör av Dig till Kari Talltjärn Mail: karitall@hotmail.com

 

Installation

Eftersom denna app fortfarande är i status test så får du en speciell instruktion för att installera i din telefon.

Android – Från google drive

Iphone – Från Apple Testflight

 

Funktioner

Banorna finns sparade i tre olika miljöer (containrar/mappar):

 • Microsoft molntjänst (kommer avvecklas)
 • Livelox
 • i en folder i mobilen

Huvudmenyn består av följande funktioner:

GPSKONTROLLER: Här registrerar Du GPS-adresser och skapar en egen bana. Banan kan vara för orientering, svampplockning, bärplockning, cykelorientering, vandring etc.

 

BANLIST: Här hanterar du dina banor som finns i din mapp. Mappen kan vara en gemensam mapp (i ”molnet”/livelox) eller en privat som endast finns på din mobil.

 

IMPORTERA: Du kan importera så kallade GPX-filer och skapa egna banor från dessa.

LIVELOX: Här kan du hämta banor som finns i Livelox.

INSTÄLLNINGAR: Här registrera du t.ex. uppgifter som e-post adresser för att skicka loggar eller hjälp. Mapp namn som Du använder för banor.  

 

FORTSÄTT: Denna funktion är till för att återvända till den pågående bana som du använder. Det kan hända att du ramlar ur denna funktion på grund av någon allmän mobil funktion. Knappen finns på fler sidor och syns endast om en bana/aktivitet pågår.

 

AVSLUTA: Appen avslutas.

Sök och lagra GPS-kontroller

 

Denna funktion används för att ”sätt ut kontroller” enligt de som finns på din karta.

 

 

 

 

Detta skall/kan fyllas i:

 • Namn på banan/träningen. Tänk på namnsättningen för att hålla isär de olika banorna.
 • Antal GPS-sökningar. Appen räknar ut ett medelvärde för dessa.
 • Kodsiffra om Du vill identifiera kontrollen. Anger Du inget skapas ett löpnummer. Du kan senare ändra kodsiffra under ”Banlist”

När Du kommer till en kontrollpunkt trycker Du ”Sök GPS” och appen hämtar angivet antal GPS-adresser samt räknar ett medelvärde.

Om Du ramlar ur bilden kan Du gå tillbaks och fortsätta. Du får en fråga om Du vill fortsätta med samma bana.

När Du är klar med alla kontroller trycker Du ”Lagra”. För att lagra i en mapp i ”molnet” måste Du ha internetanslutning.

Appen kollar att Du har Internetanslutning. Om inte så försök igen när Du har Internetkontakt.

Om Du lagrar i mindre delar eller någon annan också ”sätter ut” kontroller, så kan flera banor slås ihop i ”Banlist” funktionen.

Tips: Det finns ingen millimeter-exakthet avseende GPS adresser i skogen. Välj kontrollpunkter som är ”odiskutabla” när Du skapar träningsbanor!

 

Lista, uppdatera, använda banor

 

 

Denna meny är en central del i denna app.

 

Här listar Du de GPS-banor som finns i din mapp och väljer sedan att göra olika saker som:

 

 • Lista alla banor
 • Ändra en bana
 • Ta bort en bana
 • Spring en bana
 • Skapa en bana från befintlig bana
 • Exportera en bana (GPX-fil)
 • Fortsätta ”springa bana” om Du ramlat ur appen (Denna knapp visas endast om en bana pågår)

 

Lista banor

 

Välj denna knapp ”Lista banor” så får du en lista på alla banor i din mapp.

 

Välj en bana genom att markera en rad och sedan väljer Du vad Du vill göra med denna.

 

Ändra bana

 

I meny ”lista banor” så har Du markerat den GPS-bana som Du vill ändra.

Du kan skapa, ändra (symbol penna) och ta bort kontroller (symbol soptunna).

Klicka på raden Du vill ändra, ange kontrollnummer och tryck ”ändra kontroll”. Du kan också skapa en ny bana och nytt namn anger du på nästa bild.

Funktionen sortera kan användas om Du vill ha kontrollerna i den sekvens som du anget i kolumnen sekv.

När Du är klar med ändringarna trycker Du ”lagra bana” så sparas alla ändringar i banan. Om Du gjort något fel, så kan du låta bli att lagra banan och börja om.

 

Ta bort

Kontrollera noggrant att Du valt rätt bana att ta bort – Tänk på att ha bra namnstandard så Du vet vad varje bana innebär.

Spring bana

 

Du markerar en bana i banlist och väljer sedan ”Spring Bana”.

Om Du inte anger en bana så kan Du bara välja Vandra fritt/linjeorientering på nästa bild. Nästa bild är ”BanaInställningar”. 

Klona bana

 

Du kan skapa en ny bana från en befintlig (t.ex. från en bana/träning med alla kontroller). Du väljer den bana som Du vill hämta kontroller ifrån och trycker ”skapa bana”. På nästa bild kan Du göra följande:

 • Det första Du anger är namnet på den nya banan.
 • Du kan markera kontroller och dessa kopieras till den nya banan.
 • När Du är nöjd med kontroller och sekvensen, trycker Du ”spara” och banan lagras i din mapp

Export

 

Om Du vill dela en bana med någon annan så väljer Du detta alternativ.

Denna funktion förutsätter att Du har tillgång till något e-post system.

Du anger en e-post adress och skickar. Filen är den Du valde i banlist. Du kan göra förval av epost adress i huvudmeny ”Inställningar” om Du ofta använder samma adress.

Du kommer sedan till en meny där Du väljer vilket mailsystem Du vill använda för att skicka mail och fil. Här kan Du ändra mottagare och lägga till mer text.

När allt är klart så trycker Du på pilen för att skicka epost-meddelande.

 

Fortsätt

Denna knapp visas endast om en bana pågår.

Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten, så kan du med denna knapp fortsätta utan att tappa någon loggningsinformation. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana eller svarar NEJ på frågan om Du vill fortsätta. 

 

Bana Inställningar

Här finns det tre alternativ att välja och bilderna anpassas till det alternativ du valt.

 

I dessa bilder kan Du välja nedan inställningar. Beroende på den träningsform Du angett så visas de alternativ som är relevanta för respektive.

 

 • Träningsform – Du springer banans kontroller i sekvens/valfri ordning. Du kan linjeorientera/vandra/cykla utefter ett spår eller vandra/cykla fritt
 • Kontroll kvittens – Du väljer om du vill kvittera (”stämpla”) vid kontrollerna. Rekommenderar ”NEJ”
 • Stämpla med Scanner – Svara JA om kontrollerna har streck- eller QR-kod och Du förutsätts stämpla att Du var där
 • GPX-logg – Svara JA om Du vill att en GPX-fil skapas från ditt lopp. Denna kan Du senare exportera till andra träningsprogram/Garmin/Polar etc.
 • Spårning – Svara JA om Du vill se en schematisk karta (Google map) med kontroller samt en linje som visar hur du springer. Svarar Du NEJ så ser Du bara kartan med kontrollerna.
 • GPS sökradie – Här anger du den sökradie som gäller för att appen skall markera kontrollen som hittad.
 • GPS sökradie kan användas också för alternativet att  vandra/cykla och följa en rutt. Du anger antal meter som Du skall få larm om Du avviker från rutten. Du kan välja om Du vill ha larm eller inte. 
 • Trafikljus – Du kan ange om Du vill ha ljudsignal när Du närmar dig kontrollen. Du väljer ”JA” om Du vill aktivera denna funktion. Denna funktion kan endast användas om Du valt Träningsform ”Kontroller i sekvens”. Du anger meter för ”gul” och ”röd” varning. ”Röd” anger varning närmast kontrollen.

 

På bilden kan du välja funktionerna:

 

 • Spring – Med knappen så startar du ditt lopp på vald bana. En ny bild kommer upp – ”Spring OL-bana”
 • Hjälp – Skulle Du råka ut för något eller får behov av stöd kan Du trycka på denna knapp. Du får upp val att skicka SMS och/eller e-post. Du anger telefonnummer och e-post adress som förval i bilden ”Inställningar”. För allvarliga situationer gäller SOS-alarm/112 etc.
 • Logg – När du trycker på knappen får du upp en bild med information om ditt lopp. Denna information kan du skicka till en mottagare (Normalt du själv). Valet av e-post adress gör Du i bilden ”Inställningar”. Loggen finns kvar ända tills Du väljer att springa en ny bana.
 • Fortsätt – Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten, så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”.  Detta alternativ visas endast om en bana pågår.

 

Spring OL-bana

Viktigt!

Banor och rutter består av ett antal GPS-adresser. Banor ca 10- 40 kontroller. Rutter 1000-tals gps-positioner. Ladda inte en rutt när du skall springa en bana – Det tar tid att ladda och mobilen kommer att pipa hela tiden när du tar dig fram enligt rutten! 

Nedan visar tre alternativa bilder som visas beroende på ditt träningsval. 

Kontroller valfritt – Närmaste kontroll visas i gult. När Du har hittat en kontroll ändras färgen till grön.

Kontroller sekvens – Den kontroll som är närmast i banans ordning visas i gult. När Du har hittat en kontroll ändras färgen till grön.

Vandra fritt/rutt – Här visas en rutt eller inget om du vandrar fritt. Du kan välja om din verkliga rutt skall visas. Verklig rutt visas i rutt. 

 

Knappar/Funktioner:

 • Markera ”Lås upp knappar” för att få knappar öppnade – För att undvika att man rör knapparna av misstag när man springer så är dessa låsta. Knappen stämpla låses upp och stängs i samband med att man stämplar vi scanning om detta valts. Rekommenderas att inta användas.
 • Nästa – Denna funktion kan Du använda när Du valt alternativet kontroller i sekvens. Vill Du hoppa över en kontroll trycker Du på knappen får Du först en fråga som du svarar ”JA/NEJ” på. Svarar Du ”JA” så hoppar appen över denna kontroll.
 • Avsluta – Denna funktion används för att avsluta din bana. Samma ”JA/NEJ” kontroll som ovan. Svarar Du ”JA” så kommer det fram en kommandorad högst upp. Du kan trycka bakåt och kommer då till ”BanaInställningar” och kan bl.a. visa din logg.
 • Kompass – Trycker Du på denna knapp får Du upp en bild med kompass och en blå pil som pekar mot nästa/närmaste kontroll. Du kommer tillbaka till SPRING bilden med pilen bakåt högst upp på Kompass-bilden.
 • Spårning – Om Du valt spårning så kommer bilden att löpande uppdateras med ett rött streck som visar var Du befinner Dig. 
 • Ljudsignaler
 • – Kvittens när Du nått kontrollen enligt radie för träff
 • – Signal när Du är är nära kontrollen enligt avstånd trafikljus Gult och Rött
 • – Signal när Du är i mål och hittat alla kontroller

Skulle du ”lyckas” gå ur spring-funktionen eller någon annan funktion i mobilen avslutar appen samt byter sida, kan du alltid komma tillbaks till banan med hjälp av knappen ”Fortsätt” som finns på aktuella bilder. Appen loggar alla tagna kontroller och tider.

Kompass

 

 

På bilden visas kontinuerligt väderstrecken samt en blå pil som visar riktningen till kontrollen.

 

Importera

 

 

Du kan importera GPX-filer/banor från andra utrustningar/system. T.ex. från OCAD och från ”riktiga” GPSer. Filerna kan vara av två typer – TRK/WPT.

Du anger ett namn på den bana/träning Du vill skapa. Om det finns fler banor i den importerade filen så läggs ett löpnummer till namnet.

Du kan ha max 99 kontroller per bana.

När Du trycker på välj GPX-fil så kommer Du in i mobilens filhanterare. Här kan Du välja den fil Du vill importera genom att markera namnet/ikonen. Appen läser filen och om allt är korrekt och skapar banorna i privat/klubbens mapp.

Felaktigt filformat kan ge konstiga meddelanden.

Livelox

I livelox finns det mängder av banor från tävlingar och träningar. Du kan söka och välja någon av dessa om Du vill träna på egen hand och kan få tag i en karta med kontrollerna. Kan kopieras från livelox.

För närvarande är inte funktionen skicka till Livelox aktiverad. Det finns andra mekanismer för att skapa arrangemang (klubbens livelox-ansvarig) eller ladda upp banor av utövare. Manuellt eller t.ex. via integration med Strava. 

Observera att uppladdade banor kan vara av tveksam kvalite om arrangörens karta inte passats korrekt med verklighetens GPS-positioner. Prova att ”köra” en bana i Livelox för att se om GPS-positionerna stämmer. 

Bilden kommer upp för att söka efter arrangemang. Datum och land är obligatorisk information för att minska antal hittade arrangemang.

Du kan även själv lägga in en begränsning till på sökradie från utgångspunkt (Latitud, Longitud). Som standard hämtas platsen där du befinner dig.

Om du anger kilometer så kommer detta läggas in som ett begrepp i sökning av arrangemang.

Tryck på knappen Sök Event så utförs din sökning.

En lista visas på aktuella arrangemang och du kan svepa bland dessa. Hittar du ett som är intressant så markerar du denna och trycker på knappen visa event.

Denna bild visar de banor som finns för valt arrangemang. Vissa arrangemang saknar både banor och GPS adresser. 

Markera en bana om Du vill springa denna och tryck på knappen nedan. Banan läggs samtidigt upp i din folder ”privat” på telefonen. Du kan själv ta bort banor eller klona till nya i funktionen Banlist samt du angett mapp privat i inställningar. 

Här visas om banan har GPS-kontroller. Inget kan ändras. Tryck på knappen för att springa banan och du kommer sedan till bilden inställningar för att välja träningsform etc.

Användarinställningar

 

 

 

Här kan du göra vissa förval av uppgifter som används i appen.

 

 • Mapp privat – Här lagrar Du banor lokalt i telefonen. Ange ett x om Du vill använda denna
 • Gemensam mapp – Denna finns i ”Molnet” och delas av flera. T.ex. klubbens medlemmar. Mapp namn får endast innehålla a-z (små bokstäver) och siffror. Lämpligen använder klubben EN mapp. Mappen rekommenderas att endast användas för vissa träningstillfällen. För lagring av ”allt” rekommenderas egna lösningar för kartor och GPS-kontroller. Du kan ange namnet på befintlig mapp som t.ex. din klubb använder. Namnet får Du av administratör klubben.
 • E-post adress – Här anger Du den adress som Du normalt skickar meddelanden till. T.ex. loggar från träningar och export av GPX-filer. Oftast Du själv.
 • Hjälp SMS-mottagare -Här kan Du skriva ett telefonnummer till någon som Du kan ha som förval ifall Du använder funktionen ”hjälp” i ”BanaInställningar” bilden.
 • Hjälp e-post-mottagare – Här kan Du ange en epost adress som förval till den person du vill skicka e-post till ifall Du använder funktionen ”hjälp” i ”BanaInställningar” bilden .
 • Skärm online – Här kan Du välja om alla bilder skall vara online i appen. För bilden ”Spring OLbana” sätts alltid online ”JA”

 

Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

 

Kontroller

 

Varje GPS adress har ett kontrollnummer. Numret bör motsvara det som vi inom orienteringen kallar kodsiffra och är identifikation av kontrollen.

 

I alla appens funktioner som skapar GPS-kontroller, kan man antingen ange en kontrollkod, få en kontrollkod i en importerad fil eller om inget anges så skapas ett löpnummer. Koderna kan ändras efter att de skapats via funktionen ”banlist”

 

Om Du ska springa en bana enligt en viss kontrollordning så skall de finnas lagrade i samma ordning för respektive bana.

 

GPS-precision mobiler

 

Har vid tester av appen konstaterat att mobilerna har olika kvalité avseende GPS precision. Det kan bli ”heltokiga” GPS-adresser om Du lägger en GPS-bana med dålig mobil GPS.

För närvarande använder jag en Geocaching GPS för att skapa GPS-kontroller. Använder telefonen/appen när jag springer banan. GPS-kontroller som skapas med en extern GPS importerar jag till appens mapp för banor.

Min erfarenhet av de få Iphone telefoner jag testat (en!) är att GPSen sprutar ut massor av GPS-adresser. Kvalitén är naturligtvis därefter. Har lagt in en broms varannan sekund så att appen inte skall behöva hantera en massa skräpadresser.

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter

 

Appens kod är granskad av t.ex. Apple och Iphone distribueras via Apple Testflight miljön. Android appen distribueras via Google drive. Båda miljöerna innehåller bra säkerhet.

I appen lagras inga personliga uppgifter på något externt media. I telefonen lagras e-post adress (om Du väljer att ange detta som förval). E-post adressen använder Du för att exportera GPX-filer och Logg filer.

Den enda information som lagras är GPS-adresser (plats). Dessa adresser kan inte kopplas till någon person. Informationen lagras i Microsoft moln-tjänst Azure som har bra säkerhet.

Appen skickar e-post via av användare valt e-post system. Användare väljer e-post konto första gången som något skickas.