Handbok KaBom

Innehåll

Varför GPS-orientering. 2

Arrangemang träningsbanor orientering. 2

Problem.. 2

Lösning. 2

Andra möjligheter 3

Användningsområden. 3

Att tänka på! 3

Erbjudande. 4

Installation. 4

Samsung/Android. 4

Iphone. 4

Funktioner 5

Skapa GPS-kontroller och banor 5

Sök och lagra GPS-kontroller 6

Banlist 6

Lista banor 7

Ändra bana. 7

Ta bort 8

Spring bana. 8

Skapa bana. 8

Export 9

Fortsätt 9

BanaInställningar 10

Spring OLbana. 11

Spårning inaktiv. 12

Spårning aktiv. 12

Kompass. 13

Importera. 13

Inställningar 14

Fortsätt 15

GPS-kontroller 15

Mobilens GPS-precision. 15

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter 16

Bilder tester: 17

GPX-spår: 21

Kontrollmarkering: 22

Varför GPS-orientering

Arrangemang träningsbanor orientering

Problem

Har under aktiva år som orienterare noterat ett samband mellan antalet träningar med karta och kompass, jämfört förmågan att hitta kontroller på tävlingar. För att citera en känd slalom åkare – ”Ju mer jag tränar desto mer tur har jag”!

Den bästa träningen är när man lägger banor med hjälp av SportIdent konceptet. Nackdelen är att detta kräver kunskap samt tid och arbete för den/de som arrangerar träningen.

Det näst bästa alternativet är att hänga ut orienteringsskärmar eller snitslar. Detta innebär ett visst dubbelarbete. Sätta ut kontroller och ta in dessa.

Det händer också för det senare alternativet att snitslar bli kvar i skogen för ”framtida” träning. Ser ibland snitslar från förra seklet i hemma-skogen!

Risken är också att ovan utrustning försvinner i skogen innan träningen, på grund av att någon inte tycker om att dessa finns i naturen.

Hur kan man öka antalet möjliga orienteringsträningar samtidigt som belastningen för klubbens organisation minskar?

Lösning

Har utvecklat en mobilapp som kan underlätta ett arrangemang och som även ger andra möjligheter.

Detta sätt att arrangera träningar innebär:

 • Denna lösning innebär INTE att man springer med telefonen framför sig. Man får stöd av ljudsignaler och när det är ”absolut nödvändigt” tittar man i mobilen. Orientering med karta och kompass gäller!
 • Flera möjliga orienteringsträningar
 • Mindre arrangemangsarbete
 • Återanvändning av träningar (Det kommer nya medlemmar/kullar)
 • Stöd för att träna in rätt orienteringsmetodik (Trafikljusfunktionen)
 • Bättre kartläsning – ”Vanliga” banor kan innebära att skärmen syns på längre håll och kartläsning in mot kontroll negligeras
 • Om man av någon anledning tappar uppfattningen var man är så kan man komma in i övningen snabbt genom appens spårning och kompass funktion

KaBom funktioner: 

 • Utsättning av ”kontroller”
  • Med appen kan Du springa/gå en tänkt orienteringsbana och vid respektive tänkt kontroll klickar Du fram en GPS-adress (se kommentar om mobilers GPS precision nedan)
 • Skapa banor
  • Med kontrollerna (GPS-adresser) Du registrerat/importerat kan Du skapa olika banvarianter
 • Springa Bana
  • Du väljer en bana som har skapats, börjar springa och får sedan en ljudsignal som kvittens när Du når kontrollen (GPS-adressen). Inga skärmar/snitslar behövs
 • Avslutad träning
  • Efter avslutad träning så får Du mellantider som Du kan spara
  • Du kan även via spårningsfunktionen få omedelbar grafisk återkoppling av ditt lopp

Andra möjligheter

Det finns en mängd möjligheter till olika lösningar.

 • Exportera banor till andra applikationer.
  • Appen kan skapa en GPX-fil som kan importeras in i andra applikationer och även till träningsklockor. T.ex. Garmin IQ apps
 • Importera banor (GPX-fil) från t.ex. banläggning med OCAD i applikationen ”Purple Pen”
 • Hjälpmedel för nybörjare (Spårning och Kompassen) att våga ta steget ut i mera utmanande terräng

Användningsområden

Appen användas för olika banor och ersätter kontroller (snitslar/skärmar)

Användningsområden t.ex.

 • Vanlig banorientering
 • Linjeorientering
 • Kompass och stegning
 • Trafikljuset
 • Korridororientering
 • TRIM orientering
 • Kompisträning – En lägger bana och den andra springer den. Nästa gång byter man
 • Testlopp för en bana i skogsterräng. Appen ger sträcktider och kilometertider
 • Lättare att arrangera orienterings-träningar
 • Återanvända träningar utan något som helst arbete. T.ex. för nya medlemmar eller nybörjare som vill pröva mer avancerade banor
  • Klubben sparar kartor/banor och GPX-filer i sitt arkiv
 • Det är också lätt för en liten grupp av ambitiösa orienterare att lägga banor åt varandra i lämpliga områden.

Att tänka på!

 • Använd appen med fulladdat batteri i mobilen
 • Tänk på att gammalt/dåligt batteri ev. kan ta slut fortare än träningstiden
 • Stäng allt annat i telefonen när appen används
 • Var rädd om telefonen!
  • När Du springer bana så skall du i princip inte titta på mobilen.
   • Förvara mobilen i ficka, hållare, ryggsäck etc.
    • I senaste versionen är mobilfönstret öppet hela tiden så att Du kan ”tjuvkika”
 • Telefonhållare på armen eller midjeväska rekommenderas, så att Du inte råka komma åt knappar/kommandon. Tycker alternativet midjeväska fungerar bäst.
 • Spring inte med mobilen när det regnar

Erbjudande

Vill Du prova denna APP?

Hör av Dig till Kari Talltjärn Mail: karitall@hotmail.com

Installation

Samsung/Android

Just nu finns inte denna app publicerad i någon ”butik”. Enligt överenskommelse så skickar jag en installationsfil till dig. Så här gör Du för att installera:

 1. Ta bort appen om den redan är installerad på mobilen
  1. Eventuellt måste Du tillåta mobilen att hantera filer via sladd till dator. Se inställningar telefon.
 2. Du får ett mail med en länk till installationsfilen av mig
 3. Det brukar räcka med att klicka på filen som länken pekar på och installationen startar
  1. Annars, kopiera filen till t.ex. folder download i telefonen
  1. I telefonen går du till denna folder via någon filhanteringsapp
  1. Du klickar på filen och appen börjar laddas in i din appmeny
 4. Du får frågan om du litar på att detta är ett godkänt program och jag tycker du ska svara ja!
 5. Du får också frågan om du vill skicka detta på kodanalys och tycker inte du behöver göra detta. Apple har kollat koden och den är samma för Android och Iphone
 6. Innan Du börjar använda appen gå till telefonens inställningar
  1. Du väljer hantera appar
  1. Du får en lista med appar och bläddrar till KaBom.Android
  1. Klicka på den och välj sedan Behörighet en bit ner
  1. Acceptera Lagring och Plats
 7. Nu är allt klart och Du kan börja använda appen!
 8. På första sidan och första gången, anger Du den mapp Du skall använda. Namnet på mappen får Du av mig eller kontaktperson i klubben

Iphone

 1. Du får ett mail med inbjudan att testa denna app. Appen är i en skyddad miljö – Apple Testflight
 2. Svara på frågorna som jag tror är lätta att förstå!
 3. Du kan också ge feedback till Testflight miljön om appen
 4. Om Du vill använda funktionen Importera GPX-filer måste Du ev. installera Icloud Drive
 5. Se sedan punkt 8 ovan

Funktioner

För att använda de olika banorna måste du få ett mapp namn av mig eller klubb-administratör.

Det första som kontrolleras är att Du har internetanslutning. Utan denna kan Du inte komma åt mappar med GPS-kontroller.

Skapa GPS-kontroller och banor

Viktigt om Mobilens GPS

GPS-mottagningen i skogen innebär ibland dålig precision för mobilers GPS. Hoppas att tekniken skall utvecklas och har inte haft möjlighet att testa de senaste mobilmodellerna.

Använder för närvarande en ”riktig” GPS (för Geocaching) och registrerar kontroller med denna. Kontrollerna får en mera exakt GPS-position(GPSen utlovar +-10meter precision enligt leverantören). Importerar sedan GPSens ”waypoints” in till appen. Se ”Import” nedan.

Undersöker vidare om detta ev. går att lösa eller om mobilers GPSer är för dåliga? Rekommenderar att Du som användare INTE använder denna funktion i appen, om Du inte har en mobil med utmärkt GPS.

Telefonens GPS fungerar OK när det gäller att hitta kontroller. Den gör flera avläsningar och får då träff. Se vidare under ”Spring”.

Vill Du skapa kontroller med telefonens GPS väljer Du detta alternativ i huvudmenyn. I nästa meny finns två val.

Sök och lagra GPS-kontroller

Denna funktion används för att ”sätt ut kontroller” enligt de som finns på din karta.

Detta skall/kan fyllas i:

 • Ange namn på banan/träningen. Tänk på namnsätnningen för att hålla isär de olika träningarna.
 • Antal GPS-sökningar. Appen räknar ut ett medelvärde för dessa.
 • GPS-sekunder (gäller endast Android) som appen max skall vänta tills GPSen hittar en relevant adress. 5-10 sekunder brukar fungera OK. 5 sekunder är förvalt.
 • Kodsiffra om Du vill identifiera kontrollen. Anger Du inget skapas ett löpnummer. Du kan senare ändra kodsiffra under ”Banlist”

När Du kommer till en kontrollpunkt trycker Du ”Sök GPS” och appen hämtar angivet antal GPS-adresser samt räknar ett medelvärde.

Om Du går ramlar ur bilden kan Du gå tillbaks och fortsätta. Du får en fråga om Du vill fortsätta på samma bana.

När Du är klar med alla kontroller trycker Du ”Lagra”.

Appen kollar att Du har Internetanslutning. Om inte så går det inte att lagra. Försök igen när Du har Internetkontakt.

Om Du lagrar i mindre delar eller någon annan också ”sätter ut” kontroller, så kan flera banor slås ihop i ”Banlist”.

Tips: Det finns ingen millimeter exakthet avseende GPS adresser i skogen. Välj kontrollpunkter som är ”odiskutabla” när Du skapar träningsbanor!

Banlist

Denna meny är en central del i denna app.

Här listar Du de GPS-banor som finns i din mapp och kan sedan väljer att göra olika saker som:

 • Lista alla banor
 • Ändra en bana
 • Ta bort en bana
 • Spring en bana
 • Skapa en bana från befintlig bana
 • Exportera GPX-fil till annan utrustning
 • Fortsätta ”springa bana” om Du ramlat ur appen

Lista banor

Välj denna knapp ”Liasta banor” så får du en lista på alla banor i din mapp.

Välj en bana genom att markera en rad och sedan väljer Du vad Du vill göra med denna.

Ändra bana

I meny ”lista banor” så har Du markerat den GPS-bana som Du vill ändra.

Du kan bara ändra kontrollnummer.

Klicka på raden Du vill ändra, ange kontrollnummer och tryck ”ändra kontroll”.

Du kan ta bort en rad om det blev fel. Markera raden och tryck på ”ta bort”.

När Du är klar med ändringarna trycker Du ”lagra bana” så sparas alla ändringar i banan. Om Du gjort något fel, så kan du låta bli att lagra banan och börja om.

Ta bort

Kontrollera noggrant att Du valt rätt bana att ta bort – Tänk på att ha bra namn-standard så Du vet vad varje bana innebär.

Spring bana

Du markerar en bana i banlist och väljer sedan ”Spring Bana”. Nästa bild är ”BanaInställningar”. Se nedan.

Skapa bana

Du kan skapa en ny bana från en befintlig (t.ex. från en bana/träning med alla kontroller). Du väljer den bana som Du vill hämta kontroller ifrån och trycker ”skapa bana”. På nästa bild kan Du göra följande:

 • Det första Du anger är namnet på den nya banan.
 • Kopiera rad(er)
  • Du markerar en rad i befintlig bana som Du vill kopiera in till den nya banan. Du trycker sedan ”kopiera rad” och raden kopieras.
 • Sortera
  • Om Du vill ändra sekvens ordning i ny banan kan du ange löpnummer kolumnen ”S”. Gula fält. Tryck sedan ”sortera”.
 • Ta bort
  • Du kan ta bort en rad i den nya banan om något blev fel. Tryck ”ta bort”
 • Hämta
  • Du kan hämta en existerande bana som du vill fylla på med nya kontroller. Tryck ”hämta”
 • Spara
  • När Du är nöjd med kontroller och sekvensen, trycker Du ”spara” och banan lagras i din mapp

Export

Om Du vill spara en bana i annan dator eller dela den med någon annan så väljer Du detta alternativ.

Denna funktion förutsätter att Du har tillgång till något e-post system.

Du anger en e-post adress och skickar. Filen är den Du valde i banlist. Du kan göra förval av epost adress i ”Inställningar” huvudmeny.

Du kommer sedan till en meny där Du väljer vilket mailsystem Du vill använda för att skicka mail och fil. Här kan Du ändra mottagare och lägga till mer text.

När allt är klart så trycker Du på pilen uppe till höger som innebär att Du skickar e-posten.

Fortsätt

Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten, så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

BanaInställningar

I denna bild kan Du välja nedan inställningar:

 • Träningsform
  • Du springer banans kontroller i sekvens eller valfri ordning
 • Kontroll kvittens
  • Du väljer om du vill kvittera (”stämpla”) vid kontrollerna. Appen fortsätter endast efter att Du kvitterat, om Du valt detta alternativ. Rekommenderar ”NEJ”
 • EKG
  • Denna funktion används för att ge signal (var 20:e sekund) att appen är igång. Detta är till nytta om appen på något sätt avslutas vilket sker sällan men kan hända.  Vet dock inte om någon annan app/funktion/tjänst i mobilen, kan ”putta ut” denna app ur minnet?
 • Väntetid GPS
  • Detta gäller endast Android telefoner. Parametern anger appens maximala väntetid för att få en GPS-adress från mobilens GPS. Om Du sätter en sekund så kan Du få många/dubbla/bara samma, beroende på mobil! Jag satte en sekund på min Android S40 och fick bara en och samma GPS adress hela tiden! Pröva med 5 – 10 sekunder.
 • GPX-logg
  • Svara JA om Du vill att en GPX-fil skapas från ditt lopp. Denna kan Du senare exportera till andra träningsprogram
 • Spårning
  • Svara JA om Du vill se en schematisk karta (Google map) med kontroller samt ett streck som visar hur du springer. Svarar Du NEJ så ser Du bara kartan med kontrollerna.
 • GPS sökradie
  • Här anger du den sökradie som gäller för att appen skall markera kontrollen som hittad.
 • Trafikljus
  • Du kan ange om Du vill ha ljudsignal när Du närmar dig kontrollen. Du väljer ”JA” om Du vill aktivera denna funktion. Denna funktion kan endast användas om Du valt Träningsform ”Kontroller i sekvens”. Du anger meter för ”gul” och ”röd” varning. ”Röd” anger varning närmast kontrollen.

På bilden kan du välja funktionerna:

 • Spring
  • Med knappen så startar du ditt lopp på vald bana. En ny bild kommer upp – ”Spring OL-bana”
 • Hjälp
  • Skulle Du råka ut för något eller får behov av stöd kan Du trycka på denna knapp. Du får upp val att skicka SMS och/eller e-post. Du anger telefonnummer och e-post adress som förval i bilden ”Inställningar”. För allvarliga situationer gäller SOS-alarm/112 etc.
 • Logg
  • När du trycker på knappen får du upp en bild med information om ditt lopp. Denna information kan du skicka till en mottagare (Normalt du själv). Valet av e-post adress gör Du i bilden ”Inställningar”. Loggen finns kvar ända tills Du väljer att springa en ny bana.
 • Fortsätt
  • Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten, så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

Spring OLbana

När denna bild kommer upp så har Du startat ditt lopp på vald bana. Bilden kommer att alltid vara online! Det kan hända att du ramlar ur bilden men kan komma tillbaks genom att välja detta app fönster eller trycka ”Fortsätt” på startbild. Tänk på att ha laddat batteri! Du ser två varianter av bild beroende om Du valt ”spårning” eller inte. Se nedan.

Knappar/Funktioner:

 • Nästa
  • Denna funktion kan Du använda när Du valt alternativet kontroller i sekvens. Trycker Du på denna så får Du först en fråga som du svarar ”JA/NEJ” på. Svarar Du ”JA” så hoppar appen över denna kontroll.
 • Avbryt
  • Denna funktion används för att avsluta din bana. Samma ”JA/NEJ” kontroll som ovan. Svarar Du ”JA” så kommer det fram en kommandorad högst upp. Du kan trycka bakåt och kommer då till ”BanaInställningar” och kan bl.a. visa din logg.
 • Kompass
  • Trycker Du på denna knapp får Du upp en bild med kompass och en blå pil som pekar mot nästa/närmaste kontroll. Du kommer tillbaka till SPRING bilden med pilen bakåt högst upp på Kompass-bilden.
 • Bakåt pil längst ner (Endast Android?). Trycker du på pilen bakåt så får du samma fråga ”JA/NEJ”. Svarar Du ”JA” måste Du trycka på pilen ännu en gång.

Har minimerat knappar/funktioner för att inte trycka på något av misstag och lyckas avsluta banan ofrivilligt. Har också lagt in kontrollfrågor, så att du kan ignorera eventuella ofrivilliga knapptryckningar. 

Skulle du ändå lyckas eller någon annan funktion avsluta appen eller få dig till annan sida så kan du alltid komma tillbaks till banan med hjälp av knappen ”Fortsätt” som finns på angivna bilder. Appen loggar alla tagna kontroller och tider.

Spårning inaktiv

Spårning aktiv

Kompass

På bilden visas kontinuerligt väderstrecken samt en blå pil som visar riktningen till kontrollen.

Importera

Du kan importera GPX-filer/banor från andra utrustningar/system. T.ex. från OCAD och från ”riktiga” GPSer. Filerna kan vara av två typer – TRK/WPT.

Du anger ett namn på den bana/träning Du vill skapa. Om det finns fler banor i den importerade filen så läggs ett löpnummer till namnet.

Du kan ha max 99 kontroller per bana.

När Du trycker på välj GPX-fil så kommer Du in i mobilens filhanterare. Här kan Du välja den fil Du vill importera genom att trycka på namnet/ikonen. Appen läser filen och om allt är korrekt så skapas banorna i Din/klubbens mapp.

Felaktigt filformat kan ge konstiga meddelanden.

Inställningar

Här kan du göra vissa förval av uppgifter som används i appen.

 • Mapp namn:
  • Du kan skapa en ny mapp. Mapp namn får endast innehålla a-z (små bokstäver) och siffror. Lämpligen använder klubben EN mapp. Mappen rekommenderas att endast användas för vissa träningstillfällen. För lagring av ”allt” rekommenderas egna lösningar för kartor och GPS-kontroller.
  • Du kan ange namnet på befintlig mapp som t.ex. din klubb använder. Namnet får Du av administratör klubben.
 • E-post adress:
  • Här anger Du den adress som Du normalt skickar meddelanden som loggar från träningar och export av GPX-filer. Oftast Du själv.
 • Hjälp SMS-mottagare:
  • Här kan Du skriva ett telefonnummer till någon som Du kan ha som förval ifall Du använder funktionen ”hjälp” i ”BanaInställningar” bilden.
 • Hjälp e-post-mottagare:
  • Här kan Du ange en epost adress som förval till den person du vill skicka e-post till ifall Du använder funktionen ”hjälp” i ”BanaInställningar” bilden .
 • Skärm online:
  • Här kan Du välja om alla bilder skall vara online i appen. För bilden ”Spring OLbana” sätts alltid online ”JA”

Fortsätt

Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

GPS-kontroller

Varje GPS adress har ett kontrollnummer. Numret bör motsvara det som vi inom orienteringen kallar kodsiffra och är identifikation av kontrollen.

I alla appens funktioner som skapar GPS-kontroller, kan man antingen ange en kontrollkod, få en kontrollkod i en importerad fil eller om inget anges så skapas ett löpnummer. Koderna kan ändras efter att de skapats via funktionen ”banlist”

Om Du ska springa en bana enligt en viss kontrollordning så skall de finnas lagrade i samma ordning för respektive bana. Sorteringsordning kan du sätta i funktionen ”banlist/skapa bana”.

Mobilens GPS-precision 

Har vid tester av appen konstaterat att mobilerna har olika kvalité avseende GPS precision. Det kan bli ”heltokiga” GPS-adresser om Du lägger en GPS-bana med dålig mobil GPS.

För närvarande använder jag en Geocaching GPS för att skapa GPS-kontroller. Använder telefonen/appen när jag springer banan. GPS-kontroller som skapas med en extern GPS importerar jag till appens mapp för banor.

För Android telefoner kan man sätta en parameter – Max väntetid GPS. Anger Du en sekund får Du många, felaktiga, likadana GPS-adresser. Får Du många, så ökar sannolikheten att Du får träff, men för vissa mobiler så får Du bara en adress om Du anger en sekund!

Min erfarenhet av de få Iphone telefoner jag testat (en!) är att GPSen sprutar ut massor av GPS-adresser. Kvalitén är naturligtvis därefter. Har lagt in en broms varannan sekund så att appen inte skall behöva hantera en massa skräpadresser.

Har gjort ett antal tester och Du kan se tabeller/bilder på testernas resultat nedan:

 • Jämfört differensen mellan GPS-adresser framställda med Geocaching GPS och mobilens GPS
  • Geocaching-GPS har enligt tekniska beskrivningen en felmarginal på +-10 meter
  • Korta max GPS-väntetider innebär dålig precision
 • Jämfört hur olika mobiler söker efter GPS-adresser
  • Du kan se resultat i bilder nedan. Appen registrerar aktuell GPS-position var 3:e sekund i GPS-loggen
  • Det uppstår ibland väntetid att få träff vid en kontroll för alla testade modeller
  • Samsung S40 ger många läsningar men varierad/dålig kvalité
   • T.ex. visar loggen att jag sprungit 12 km när jag i verkligheten sprungit 5 km
  • Samsung S10 ger en bättre kvalité på avläsningarna
   • Loggen visar en mera korrekt sammanlagd löplängd jämfört träningsklocka
  • Iphone XX
   • Här sprutar GPSen ut adresser och kvalitén är därefter

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter

Appens kod är granskad av t.ex. Apple och Iphone distribueras vi Apple Testflight miljön. Android appen distribueras via Google drive. Båda miljöerna innehåller bra säkerhet.

I appen lagras inga personliga uppgifter på något externt media. I telefonen lagras e-post adress (om Du väljer att ange detta som förval). E-post adressen använder Du för att exportera GPX-filer och Logg filer.

Den enda information som lagras är GPS-adresser (plats). Dessa adresser kan inte kopplas till någon person. Informationen lagras i Microsoft moln-tjänst Azure som har bra säkerhet.

Appen skickar e-post via av användare valt e-post system. Användare väljer e-post konto första gången som något skickas.

Bilder tester:

Android S40 – Dålig GPS kvalite.

Android S10 – Skaplig GPS

GPX-spår:

Här kommer lite mer fakta till bilderna:

 • Samsung S40
  • Hackigt GPX-spår
  • Längd bana 1 – 7,15 km
  • Längd bana 2 – 12,78 km
 • Samsung S10
  • Längd bana 1 – 2,9 km
  • Längd bana 2 – 5,03 km
  • Längd Bana 3 – 3,00 km
 • Garmin träningsklocka Forerunner 920XT
  • Längd Bana 1 – 3,28 km
  • Längd Bana 2 – 4,97 km
  • Längd Bana 3 – 3,04 km
 • Iphone 5S
  • Längd Bana 3 – 3,02 km

Kontrollmarkering:

Jämför Samsung S10 med Geocaching GPS 62ST. Varierar antal GPS-avläsningar och max väntetid GPS för S10.

3 sekund10 GPS 10 sekund10 GPS 15 sekund10 GPS 10 sekund15 GPS
Lat meterLong meterLat meterLong meterLat meterLong meterLat meterLong meter
3,1218,96-0,610,68-6,6-7,56-2,40-9,12
-5,7620,523,725,4-3,72-5,40,84-4,2
-4,2-4,92-2,28-16,21,32-30,722,88-25,68
-8,4205,216,92-4,92-4,68-14,52-3,361,32
-153,96780,72-2,52-12,63,9632,761,9244,64
-40,0846,56-9,84-9,72-8,040,244,8-7,92
  
10 sekund20 GPS10 sekund20 GPS10 sekund20 GPS15 sekund20 GPS
Lat meterLong meterLat meterLong meterLat meterLong meterLat meterLong meter
-5,16-8,52-3-15,121,92-11,520,24-11,16
2,04-8,16-6,96-9,72-4,92-8,04-6,720
0,48-13,21,32-29,163,6-16,680,24-26,4
-11,04-7,56-18,2415,6-8,04-11,16-8,04-11,16
-2,5215,845,2834,325,7642,121,0823,28
-1,32-0,36 9,36-7,92 -5,042,64 1,2-6