OLKariRoute – APP för GPS orientering

Innehåll

Varför GPS-orientering. 2

Arrangemang träningsbanor orientering. 2

Problem.. 2

Lösning. 2

Andra möjligheter 3

Användningsområden. 3

Utveckling. 3

Att tänka på! 3

Erbjudande. 4

Installation. 4

Samsung/Android. 4

Iphone. 4

Funktioner 5

Skapa GPS-kontroller och banor 5

Sök och lagra GPS-kontroller 5

Banlist 6

Lista banor 6

Ändra bana. 6

Ta bort 6

Spring bana. 6

Skapa bana. 6

Export 7

Fortsätt 7

Importera. 9

Importera GPX-fil Android. 9

Importera GPX-fil Iphone. 10

Inställningar 10

Fortsätt 10

GPS-kontroller 10

Mobilens GPS-precision. 11

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter 11

Bilder: 12

GPX-spår: 12

Kontrollmarkering: 12

Varför GPS-orientering

Arrangemang träningsbanor orientering

Problem

Har under aktiva år som orienterare noterat ett samband mellan antalet träningar med karta och kompass, jämfört förmågan att hitta kontroller på tävlingar. För att citera en känd slalom åkare – ”Ju mer jag tränar desto mer tur har jag”!

Den bästa träningen tycker jag är när man lagt banor med hjälp av Sport-Ident konceptet. Nackdelen är att detta kräver mycket kunskap, tid och arbete för den/de som arrangerar träningen.

Det näst bästa alternativet är att hänga ut orienteringsskärmar eller snitslar. Detta tar också dubbelt tid för den som arrangerar. Sätta ut kontroller och ta in dessa.

Det händer också att för det senare alternativet så kan snitslar bli kvar i skogen för ”framtida” träning. Ser ibland snitslar från förra seklet i hemma-skogen!

Risken är också att ovan utrustning försvinner i skogen innan träningen, på grund av att någon inte tycker om att de finns i naturen.

Orienterare brukar bli bättre av att träna med karta och kompass i skogsterräng!

Hur kan man öka antalet möjliga träningar samtidigt som det inte blir lika belastande för klubbens organisation? Ökat antal OL-träningar har ett samband avseende att bli en duktig orienterare!

Lösning

Har utvecklat en mobilapp (för närvarande Android/Samsung) som kan underlätta ett arrangemang och som även ger andra möjligheter.

 • Utsättning av ”kontroller”
  • Med appen kan Du spring/gå en tänkt orienteringsbana och vid respektive kontroll klickar Du fram en GPS-adress
 • Skapa banor
  • Från att ha ”satt ut” all kontroller (GPS-adresser) kan Du skapa olika banvarianter
 • Springa Bana
  • Du väljer en bana som har skapats och får sedan en ljudsignal när Du når kontrollen (GPS-adressen). Inga skärmar/snitslar behövs
 • Avslutad träning
  • Efter avslutad träning så får Du mellantider som Du kan spara

Andra möjligheter

Det finns en mängd möjligheter till olika lösningar.

 • Exportera banor till andra applikationer.
  • Appen kan skapa en GPX-fil som kan importeras in i andra applikationer och även till träningsklockor. T.ex. Garmin IQ apps
 • Importera banor (GPX-fil) från t.ex. banläggning med OCAD i applikationen ”Purple Pen”.

Användningsområden

Appen användas för olika banor och ersätter kontroller (snitslar/skärmar)

Användningsområden t.ex.

 • Vanlig banorientering
 • Linjeorientering
 • Korridororientering
 • TRIM orientering
 • Kompisträning – En lägger bana och den andra springer den. Nästa gång byter man
 • Testlopp för en bana i skogsterräng. Appen ger sträcktider och kilometertider
 • Lättare att arrangera orienterings-träningar
 • Återanvänd träningar utan något som helst arbete, om det kommer in nya medlemmar eller nybörjare som vill pröva mer avancerade banor
  • Klubben sparar kartor/banor och GPX-filer i sitt arkiv
 • Det är också lätt för en liten grupp av ambitiösa orienterare att lägga banor åt varandra i lämpliga områden.

Utveckling

Det finns behov av att göra bättre funktioner och hoppas förutom egna idéer få in förslag från er användare!

Att tänka på!

 • Använd appen med fulladdat batteri i mobilen
 • Iphone anropar GPSen oftare än Android
  • Har lagt in en ”broms” för Iphone GPS-anrop
   • Anropen suger mycket batteri
 • Tänk på att gammalt/dåligt batteri ev. kan ta slut fortare än träningstiden
 • Stäng allt annat i telefonen när appen används
  • Har märkt att appen har avslutats i något läge som är okänt för mig
 • Var rädd om telefonen!
  • När Du springer bana så skall du i princip inte titta på mobilen.
   • Kan förstå att du blir otålig om Du inte får GPS-kontakt
   • Förvara mobilen i ficka, hållare, ryggsäck etc.
    • I senaste versionen är mobilfönstret öppet hela tiden så att Du kan ”tjuvkika”
    • Telefonhållare på armen rekommenderas så att Du inte råka komma åt knappar. Har stängt av vissa knappar under träningspasset men det är svårt att stänga ”allt” och om Du råkar trycka på ”något”, så kan Du avsluta appen.
 • Spring inte med mobilen när det regnar

Erbjudande

Vill Du prova denna APP utan kostnad?

Hör av Dig till Kari Talltjärn Mail: karitall@hotmail.com

Installation

Samsung/Android

Just nu finns inte denna app publicerad i någon ”butik”. Enligt överenskommelse så skickar jag en installationsfil till dig. OBS! Om Du inte gör enligt nedan så kommer appen INTE att fungera. Så här gör Du för att installera:

 1. Ta bort appen om den redan är installerad på mobilen
  1. Eventuellt måste Du tillåta datorn att kunna utbyta filer. Se inställningar telefon.
 2. Du får ett mail med en länk till installationsfilen av mig
 3. Det brukar räcka med att klicka på filen som länken pekar på och installationen startar
  1. Annars, kopiera filen till t.ex. folder download i telefonen
  1. I telefonen går du till denna folder via någon filhanteringsapp
  1. Du klickar på filen och appen börjar laddas in i din appmeny
 4. Du får frågan om du litar på att detta är ett godkänt program och det tycker jag du ska svara ja på
 5. Du får också frågan om du vill skicka detta på kodanalys och tycker inte du behöver göra detta. Apple har kollat koden och den är samma för Android och Iphone
 6. Innan Du börjar använda appen gå till telefonens inställningar
  1. Du väljer hantera appar
  1. Du får en lista med appar och bläddrar till OLKariRoute.Android
  1. Klicka på den och välj sedan Behörighet en bit ner
  1. Acceptera Lagring och Plats
 7. Nu är allt klart och Du kan börja använda appen!
 8. På första sidan och första gången, anger Du den mapp Du skall använda. Den får Du av mig eller kontaktperson
 9. När Du börjar använda appen så stäng gärna alla andra aktiva program så slipper Du störningar.

Iphone

 1. Du får ett mail med inbjudan att testa denna app. Appen är i detta tesskede i en skyddad miljö – Apple Testflight
 2. Svara på frågorna som jag tror är lätta att förstå!
 3. Du kan också ge feedback till Testflight miljön om appen
 4. Om Du vill använda funktionen Importera GPX-filer måste Du installera Icloud Drive
 5. Se sedan punkt 8 och 9 ovan

Funktioner

För att använda de olika banorna måste du ha ett mapp namn av mig eller klubb-administratör.

Denna app fungerar bara med Svenska som språkinställning på mobilen. Har gjort en fix att hantera olika decimalpunkt om Du har Engelska som inställning.

Skapa GPS-kontroller och banor

GPS-mottagningen i skogen med mobiltelefon innebär ibland dålig precision. Hoppas att tekniken skall utvecklas och har inte haft möjlighet att testa de senaste mobil modellerna.

Använder för närvarande en ”riktig” GPS som normalt används för Geocaching. Med denna får kontrollerna en mer exakt GPS-position i tätare skog. Importerar sedan den ”riktiga” GPSens ”waypoints” till appen.

Undersöker vidare om detta ev. går att lösa eller om mobilers GPSer är för dåliga?

Vill Du ändå pröva att skapa kontroller med telefonens GPS väljer Du detta alternativ i huvudmenyn. I nästa meny finns två val.

Sök och lagra GPS-kontroller

Denna funktion används för att ”sätt ut kontroller” enligt de som finns på din karta.

De behöver inte sättas ut i någon viss ordning, då det finns en funktion för att göra banor av kontrollerna.

Detta skall/kan fyllas i:

 • Ange namn på banan. Rekommenderas Plats-Datum för att hålla isär de olika träningarna.
 • Antal GPS-sökningar. Appen räknar ut ett medelvärde för dessa.
 • GPS-sekunder (gäller endast Android) som appen max skall vänta tills GPSen hittar en relevant adress. Välj gärna 5-10 sekunder och uppåt
 • Kodsiffra om Du vill identifiera kontrollen. Anger Du inget skapas ett löpnummer. Du kan ändra kodsiffra under ”Banlist”

När Du kommer till en kontrollpunkt trycker Du ”Sök GPS” och appen hämtar angivet antal GPS-adresser samt räknar ett medelvärde.

Om Du går ramlar ur bilden kan Du gå tillbaks och fortsätta. Du får en fråga om Du vill fortsätta på samma bana.

När Du är klar med alla kontroller trycker Du ”Lagra”.

Appen kollar att Du har Internetanslutning. Om inte så går det inte att lagra. Försök igen när Du har Internetkontakt.

Om Du lagrar i mindre delar eller någon annan också ”sätter ut” kontroller, så kan flera banor slås ihop i ”Banlist”.

Tips: Det finns ingen millimeter exakthet avseende GPS adresser i skogen. Välj kontrollpunkter som är ”odiskutabla” när Du skapar träningsbanor.

Banlist

Denna meny är en central del i denna app.

Här listar Du de GPS-banor som finns och kan sedan välja att göra olika saker som:

 • Lista alla banor
 • Ändra en bana
 • Ta bort en bana
 • Spring en bana
 • Skapa en bana från befintlig bana
 • Exportera GPX-fil till annan utrustning
 • Fortsätta ”springa bana” om Du ramlat ur appen

Lista banor

Välj denna knapp så får du en lista på alla banor i din mapp.

Välj en bana genom att markera en rad och sedan väljer Du vad Du vill göra med denna.

Ändra bana

I meny ”lista banor” så har Du markerat den GPS-bana som Du vill ändra.

Du kan bara ändra kontrollnummer.

Klicka på raden Du vill ändra, ange kontrollnummer och tryck ”ändra kontroll”.

Du kan ta bort en rad om det blev fel. Markera raden och tryck på ”ta bort”.

När Du är klar med ändringarna trycker Du ”lagra” så sparas alla ändringar i banan. Om Du gjort något fel, så kan du låta bli att lagra banan och börja om.

Ta bort

Kontrollera noggrant att Du valt rätt bana att ta bort – Tänk på att ha bra namn-standard så Du vet vad varje bana innebär.

Spring bana

Du markerar en bana i banlist och väljer sedan ”Spring Bana”. Nästa bild är ”BanaInställningar”. Se nedan.

Skapa bana  

Du kan skapa en ny bana från en befintlig (t.ex. från en bana med alla kontroller för en träning). Du väljer den bana som Du vill hämta kontroller ifrån och trycker ”skapa bana”. På nästa bild kan Du göra följande:

 • Det första Du anger är namnet på den nya banan.
 • Kopiera rad(er)
  • Du markerar en rad i befintlig bana som Du vill kopiera in till den nya banan. Du trycker sedan ”kopiera rad” och raden kopieras.
 • Sortera
  • Om Du vill ändra sekvens ordning i ny banan kan du ange löpnummer kolumnen ”S”. Gula fält. Tryck sedan ”sortera”.
 • Ta bort
  • Du kan ta bort en rad i den nya banan om något blev fel. Tryck ”ta bort”
 • Hämta
  • Du kan hämta en existerande bana som du vill fylla på med nya kontroller. Tryck ”hämta”
 • Spara
  • När Du är nöjd med kontroller och sekvensen, trycker Du ”spara” och banan lagras i ban-mappen

Export

Om Du vill spara en bana i annan dator eller dela den med någon annan så väljer Du detta alternativ.

Denna funktion förutsätter att Du har tillgång till något e-post system.

Du anger en e-post adress och skickar. Filen är den Du valde i banlist. Du kan göra förval av epost adress i ”Inställningar” huvudmeny.

Du kommer sedan till en meny där Du väljer vilket mailsystem Du vill använda för att skicka mail och fil. Här kan Du ändra mottagare och lägga till mer text.

När allt är klart så trycker Du på pilen uppe till höger som innebär att Du skickar e-posten.

Fortsätt

Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

BanaInställningar

I denna bild kan Du välja bland fyra inställningar:

 • Träningsform
  • Du springer banans kontroller i sekvens eller valfri ordning
 • Kontroll kvittens
  • Du väljer om du vill kvittera (”stämpla”) vid kontrollerna. Appen fortsätter endast efter att Du kvitterat, om Du valt detta alternativ. Rekommenderar ”NEJ”
 • EKG
  • Denna funktion används för att ge signal (var 20:e sekund) att appen är igång. Detta är till nytta om appen på något sätt avslutats. Bör inte ske i och med denna version av appen. Vet dock inte om någon annan app/funktion/tjänst i mobilen, kan ”putta ut” denna app ur minnet?
 • Väntetid GPS
  • Detta gäller endast Android telefoner. Parametern anger appens maximala väntetid för att få en GPS-adress från mobilens GPS. Om Du sätter en sekund så kan Du få många/dubbla/bara samma, beroende på mobil! Jag satte en sekund på min Android S40 och fick bara en GPS adress hela tiden. Pröva med 5 – 10 sekunder. Du kan även se i filen OLbackup som lagras i telefonen, hur din GPS arbetar. Lagrar de första 1000 avläsningarna som information.
 • GPX-logg
  • Svara JA om Du vill att en GPX-fil skapas från ditt lopp. Denna kan Du senare exportera till andra träningsprogram
 • Spårning
  • Svara JA om Du vill se en schematisk karta (Google) med kontroller samt ett streck som visar hur du springer. Svarar Du NEJ så ser Du bara kartan med kontrollerna.
 • GPS sökradie
  • Här anger du den sökradie som gäller för att appen skall markera kontrollen som hittad.

På bilden kan du välja funktionerna:

 • Spring
  • Med knappen så startar du ditt lopp på vald bana. En ny bild kommer upp – ”Spring OL-bana”
 • Hjälp
  • Skulle Du råka ut för något eller får behov av stöd kan Du trycka på denna knapp. Du får upp val att skicka SMS och/eller e-post. Du anger telefonnummer och e-post adress som förval i bilden ”Inställningar”. För allvarliga situationer gäller SOS-alarm/112 etc.
 • Logg
  • När du trycker på knappen får du upp en bild med information om ditt lopp. Denna information kan du skicka till en mottagare (Normalt du själv). Valet av e-post adress gör Du i bilden ”Inställningar”. Loggen finns kvar ända tills Du väljer att springa en ny bana.
 • Fortsätt
  • Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten, så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

Spring OLbana

När denna bild kommer upp så har Du startat ditt lopp på vald bana. Bilden kommer att alltid vara online! Har under tester konstaterat att för visa mobiler så stannar appen eller saktar ner, om appen går i viloläge. Tänk på att ha laddat batteri!

Knappar/Funktioner:

 • Nästa
  • Denna funktion kan Du använda när Du valt alternativet kontroller i sekvens. Trycker Du på denna så får Du först en fråga som du svarar ”JA/NEJ” på. Svarar Du ”JA” så hoppar appen över denna kontroll.
 • Avbryt
  • Denna funktion används för att avsluta din bana. Samma ”JA/NEJ” kontroll som ovan. Svarar Du ”JA” så kommer det fram en kommandorad högst upp. Du kan trycka bakåt och kommer då till ”BanaInställningar” och kan bl.a. visa din logg.
 • Kompass
  • Trycker Du på denna knapp får Du upp en bild med kompass och en blå pil som pekar mot nästa/närmaste kontroll. Du kommer tillbaka till SPRING bilden med pilen bakåt högst upp på Kompass-bilden.
 • Bakåt pil längst ner (Endast Android?). Trycker du på pilen bakåt så får du samma fråga ”JA/NEJ”. Svarar Du ”JA” måste Du trycka på pilen ännu en gång.

Har minimerat knappar/funktioner för att inte trycka på något av misstag och lyckas avsluta banan ofrivilligt. Har också lagt in kontrollfrågor, så att du kan ignorera eventuella ofrivilliga knapptryckningar. 

Skulle du ändå lyckas eller någon annan funktion avsluta appen eller få dig till annan sida så kan du alltid komma tillbaks till banan med hjälp av knappen ”Fortsätt” som finns på angivna bilder. Appen loggar alla tagna kontroller och tider.

Importera

Importera GPX-fil Android

Importera en track-fil (TRK)

Track-filer kan Du bl.a. framställa i banläggningsprogram som t.ex. Purple Pen.

Denna funktion kan Du använda för att importera GPX-filer från andra användare (som inte använder denna app) eller system (t.ex. OCAD).

Filen måste vara i rätt GPX-format för rutter.

Ladda ner eller kopiera GPX-filen till folder download på din mobil.

Kan göras också via sladd ansluten mobilen – PC. Flytta den aktuella GPX-filen från din dator in i mobiltelefonens folder ”Download”.

Från huvudmenyn i appen så väljer Du ”Importera”.

Sätt ett prefix för de banor som finns i filen. Filen kan innehålla flera banor och namnen på dessa finns i filen.

Ange rätt filnamn (stor/liten bokstav) och välj ”Hämta TRK”.

Om filformatet är korrekt så läggs banan/banorna upp i Bana mappen.

Felaktigt filformat kan ge konstiga meddelanden.

Importera en WayPoint-fil (WPT)

WayPoint-filer kan Du bl.a. framställa i GPSer som Du använder för Geocaching.

Denna funktion kan Du använda för att importera GPX-filer från andra användare (som inte använder denna app) eller system (t.ex. OCAD).

Filen måste vara i rätt GPX-format för rutter.

Ladda ner eller kopiera GPX-filen till folder download på din mobil.

Kan göras också via sladd ansluten mobilen – PC. Flytta den aktuella GPX-filen från din dator in i mobiltelefonens folder ”Download”.

Från huvudmenyn i appen så väljer Du ”Importera”.

Ange namn på den bana som du vill skall innehålla filens ”waypoints”.

Ange rätt filnamn (stor/liten bokstav) och välj ”Hämta WPT”.

Om filformatet är korrekt så läggs denna upp i appens databas.

Felaktigt filformat kan ge konstiga meddelanden.

Importera GPX-fil Iphone

Iphone tillämpar en annan fil/katalog filosofi jämfört Android. Iphone begränsar åtkomst till filer mycket och i detta fall måste man installera och använda Icloud drive tjänsten för att importera filer. Rutinen i övrigt är samma som ovan förutom att Icloud och appens folder används istället för mappen download i Android.

Inställningar

Här kan du göra vissa förval av uppgifter som används i appen.

 • Mapp namn:
  • Här anger namnet på den mapp där dina/klubbens GPS-kontroller är lagrade. Namnet får Du av administratör klubben eller av app utgivaren.
 • E-post adress:
  • Här anger Du den adress som Du normalt skickar meddelanden som loggar från träningar och export av GPX-filer. Oftast Du själv.
 • Hjälp SMS-mottagare:
  • Här kan Du skriva ett telefonnummer till någon som Du kan få som förval ifall Du använder funktionen ”hjälp” i ”BanaInställningar” bilden.
 • Hjälp e-post-mottagare:
  • Här kan Du ange en epost adress som förval till den person du vill skicka e-post till ifall Du använder funktionen ”hjälp” i ”BanaInställningar” bilden .
 • Skärm online:
  • Här kan Du välja om alla bilder skall vara online i appen. För bilden ”Spring OLbana” sätts alltid online ”JA”

Fortsätt

Om Du av någon anledning avslutat/ramlat ur spring-aktiviteten så kan du med denna knapp fortsätta. All tidigare information för denna bana finns sparad. Informationen skrivs över om Du startar på en ny bana från bilden ”BanaInställningar”. 

GPS-kontroller

Varje GPS adress har ett kontrollnummer. Numret bör motsvara det som vi inom orienteringen kallar kodsiffra och är identifikation av kontrollen.

I alla appens funktioner som skapar GPS-kontroller, kan man antingen ange en kontrollkod, få en kontrollkod i en importerad fil eller om inget anges så skapas ett löpnummer. Koderna kan ändras efter att de skapats via funktionen ”banlist”

Om Du ska springa en bana enligt en viss kontrollordning så skall de finnas lagrade i samma ordning för respektive bana. Sorteringsordning kan du sätta i funktionen ”banlist/skapa bana”.

Mobilens GPS-precision 

Har vid tester av appen konstaterat att mobilerna har olika kvalite avseende GPS precision. Det kan bli ”heltokiga” GPS-adresser om Du lägger en GPS-bana med dålig GPS i mobilen.

För närvarande använder jag en Geocaching GPS för att skapa GPS-kontroller, men telefonen/appen när jag springer banan. GPS-kontroller som skapas med en annan GPS importerar jag till appens ban-mapp.

För Android telefoner kan man sätta en parameter – Max väntetid GPS. Anger Du en sekund får Du många, felaktiga, likadana GPS-adresser. Får Du många, så ökar sannolikheten att Du får träff, men för vissa mobiler så får Du bara en adress om Du anger en sekund!

Min erfarenhet av de få Iphone telefoner jag testat (en!) är att GPSen sprutar ut massor av GPS-adresser. Kvalitén är naturligtvis därefter. Har lagt in en broms varannan sekund så att appen inte skall behöva hantera en massa skräpadresser.

Har gjort följande tester och Du kan se tabeller/bilder på testernas resultat:

 • Jämfört differensen mellan GPS-adresser framställda med Geocaching GPS och mobilens GPS
  • Geocaching-GPS har enligt tekniska beskrivningen en felmarginal på +-10 meter
  • Korta max GPS-väntetider innebär dåliga precision
 • Jämfört hur olika mobiler söker efter GPS-adresser
  • Denna loggfunktion finns ännu inte i den publika versionen. Du kan se resultat i bilder sist i handboken. Har registrerat aktuell GPS-position var 3:e sekund
  • Det uppstår ibland väntetid att få träff vid en kontroll för alla testade modeller
  • Samsung S40 ger många läsningar men varierad kvalité
   • T.ex. visar loggen att jag sprungit 12 km när jag i verkligheten sprungit 5 km
  • Samsung S10 ger en bättre kvalité på avläsningarna
   • Loggen visar en mera korrekt sammanlagd löplängd jämfört träningsklocka
  • Iphone XX
   • Här sprutar GPSen ut adresser och kvalitén är därefter

Säkerhet, integritet och skydd av personliga uppgifter

Appens kod är granskad av t.ex. Apple och Iphone distribueras vi Apple Testflight miljön. Android appen distribueras via Google drive. Båda miljöerna innehåller bra säkerhet.

I appen lagras inga personliga uppgifter på något externt media. I telefonen lagras e-post adress (om Du väljer att ange detta som förval). E-post adressen använder Du för att exportera GPX-filer och Logg filer.

Den enda information som lagras är GPS-adresser (plats). Dessa adresser kan inte kopplas till någon person. Informationen lagras i Microsoft moln-tjänst Azure som har bra säkerhet.

Appen skickar e-post via av användare valt e-post system (klient). Användare väljer e-post konto första gången som något skickas.

Bilder:

GPX-spår:

Här kommer lite mer fakta till bilderna:

 • Samsung S40
  • Hackigt GPX-spår
  • Längd bana 1 – 7,15 km
  • Längd bana 2 – 12,78 km
 • Samsung S10
  • Längd bana 1 – 2,9 km
  • Längd bana 2 – 5,03 km
  • Längd Bana 3 – 3,00 km
 • Garmin träningsklocka Forerunner 920XT
  • Längd Bana 1 – 3,28 km
  • Längd Bana 2 – 4,97 km
  • Längd Bana 3 – 3.04 km
 • Iphone 5S
  • Längd Bana 3 – 3,02 km

Kontrollmarkering:

Jämför Samsung S10 med Geocaching GPS 62ST. Varierar antal GPS-avläsningar och max väntetid GPS för S10.

Samsung S40

Samsung S10

Iphone 5S

Jämförelse Samsung S10 – Geocaching GPS 62ST