Generell felanmälan med appen KaPut

Insamling av information vid källan gällande en incident, observation, larm, etc. har ofta ett stort värde, samtidigt som den som rapporterar vill ha ett enkelt sätt att göra detta utan att behöva skriva ”uppsatser”.

KaPut är en generell lösning som erbjuder funktioner för att enkelt samla in uppgifter genom att utnyttja olika media.

Meddelanden sammanställs och distribueras via e-post.

KaPut kan även användas praktiskt i pilotprojekt för att ge beslutsunderlag för mera anpassade/långsiktiga lösningar

KaPut finns för både Android och Iphone. 


Klicka här så kommer Du direkt till handboken.