Vandring Bruksleden 2017-06-03 Etapp 2 och 1b Skultuna – VästeråsDagens vandring är den sista för denna gång. Äventyret är avslutat, då alla etapper har vandrats med några få undantag. Vissa bitar har inte vandrats medan andra flera gånger. Dagens vandring var lite svårare att hitta saker att berätta om och det fanns inte så många fotograferingsmotiv.
Slut för denna gång. Dags för nya mål! Vill Du veta mer, så läs här.

Näst sista spången