OLKariRoute – APP för GPS orientering – Beskrivning

Innehåll

Varför GPS-orientering. 1

Arrangemang träningsbanor orientering. 1

Problem.. 2

Lösning. 2

Möjligheter 2

Användningsområden. 2

Utveckling. 3

Erbjudande. 3

Installation. 3

Samsung/Android. 3

Iphone. 3

Funktioner 4

Huvudmeny. 4

Skapa GPS-kontroller 4

Sök och lagra GPS-kontroller 4

Sammanfoga GPS-banor 5

Banlist 5

Lista banor 5

Skapa bana. 6

Spring bana. 6

Bankoll 7

Sänd GPX. 7

Ta bort 7

Hämta GPX-fil 7

Varför GPS-orientering

Arrangemang träningsbanor orientering

Problem

Att arrangera träningsbanor för orientering är en verksamhet som tar en del tid. Arrangören måste sätta ut skärmar, enheter, snitslar, etc. Efter ett arrangemang så måste dessa sedan också plockas in.

Ibland så glömmer man att ta in skärmar/snitslar och de blir kvar i skogen.

Kontroller kan också försvinna om någon utomstående hittar dessa.

Hur kan man minska arbetstiden för denna verksamhet?

Lösning

Har utvecklat en mobilapp (för Android/Samsung) som kan underlätta ett arrangemang och som även ger andra möjligheter.

 • Utsättning av ”kontroller”
  • Med appen kan Du spring/gå en tänkt orienteringsbana och vid respektive kontroll klickar Du fram en GPS-adress
 • Skapa banor
  • Från att ha ”satt ut” all kontroller (GPS-adresser) kan Du skapa olika banvarianter
 • Springa Bana
  • Du väljer en bana som har skapats och får sedan en ljudsignal när Du når kontrollen (GPS-adressen). Inga skärmar/snitslar behövs
 • Avslutad träning
  • Efter avslutad träning så får Du mellantider som Du kan spara

Möjligheter

Det finns en mängd möjligheter till olika lösningar.

 • Iphone
  • Håller på att lära mig utveckling inom detta område och en app kommer kanske längre fram
 • Exportera banor till andra applikationer.
  • Appen kan skapa en GPX-fil som kan importeras in i andra applikationer och även till träningsklockor. T.ex. Garmin IQ apps
 • Importera banor (GPX-fil) från t.ex. banläggning med OCAD i applikationen ”Purple Pen”.

Användningsområden

Appen användas för olika banor och ersätter kontroller (snitslar/skärmar)

Användningsområden t.ex.

 • Vanlig banorientering
 • Linjeorientering
 • Korridororientering
 • TRIM orientering
 • Parlöpning – En lägger bana och den andra springer den. Nästa gång byter man
 • Testlopp för en bana i skogsterräng. Appen ger sträcktider och kilometertider

Utveckling

Hoppas kunna erbjuda appen i Iphone i framtiden.

Måste lära mig hur jag kompilerar till den miljön.

Erbjudande

Vill Du prova denna APP utan kostnad?

Du kan prova den redan på veckans bana i Vilsta november.

Hör av Dig till Kari Talltjärn Mail: karitall@hotmail.com

Installation

Samsung/Android

Just nu finns inte denna app publicerad i någon ”butik”. Enligt överenskommelse så skickar jag en installationsfil till dig. OBS! Om Du inte gör enligt nedan så kommer appen INTE att fungera. Så här gör Du för att installera:

 1. Ta bort appen om den redan är installerad på mobilen
 2. Anslut mobilen via sladd till dator
  1. Eventuellt måste Du tillåta datorn att kunna utbyta filer. Se inställningar telefon.
 3. Du har fått en installationsfil från mig via e-post som Du lägger någonstans på Din dator
 4. Kopiera datorns fil till t.ex. folder download i telefonen
 5. I telefonen går du till denna folder via någon filhanteringsapp
 6. Du klickar på filen och appen börjar laddas in i din appmeny
  1. Du får frågan om du litar på att detta är ett godkänt program och det tycker jag du ska svara ja på
  2. Du får också frågan om du vill skicka detta på kodanalys och tycker inte du behöver göra detta
 7. Innan Du börjar använda appen så skall du gå till telefonens inställningar
  1. Du väljer hantera appar
  2. Du får en lista med appar och bläddrar till OLKariRoute.Android
  3. Klicka på den och välj sedan Behörighet en bit ner
  4. Acceptera Lagring och Plats
 8. Nu är allt klart och Du kan börja använda appen!

Iphone

Håller fortfarande på att utbilda mig i denna miljö och en version för denna telefon kommer förhoppningsvis inom snar framtid.

Funktioner

Huvudmeny

Det första Du måste göra är att ange namnet på den mapp som du ska använda för att lagra alla banor.  Tills vidare så får Du ett mapp-namn app-utvecklaren.

Sedan väljer Du vad Du vill göra via de alternativ som finns på bilden:

 • GPS-Kontroller – Lägga en bana via hämtning av GPS-adresser eller sammanfoga banor
 • Banlist – Central meny för att lista, skapa, springa, kontroller, exportera och ta bort banor
 • Importera – Hämta en GPX-file/bana från annat system

Skapa GPS-kontroller

I huvudmeny så finns det en knapp ”GPS kontroller.

I nästa meny finns två val.

Sök och lagra GPS-kontroller

Denna används för att ”sätt ut kontroller” enligt de som finns på din karta.

De behöver inte sättas ut i någon viss ordning då det finns en funktion för att göra banor av kontrollerna.

Det första Du skall göra är att ange namn på träningen. Rekommenderas Plats-Datum för att hålla isär de olika träningarna.

Skriv in hur många avläsningar Du vill göra per kontrollpunkt. Appen räknar ut ett medelvärde och precisionen blir bättre. GPS-mottagningen varierar i skogen.

När Du kommer till en kontrollpunkt trycker Du ”Sök GPS”.

Du behöver bara vänta tills antalet avläsningar är gjorda och sedan sparas kontrollens värde automatiskt i en tabell.

Viktigt: Kontrollens värde är ännu inte lagrad som en bana utan bara temporärt. Lagringen sker när Du trycker Lagra. 

Viktigt: Tryck på mobilens ”sleep” knapp så att Du inte av misstag trycker på en knapp när Du springer vidare.

Om Du går ur bilden innan Du sparat så tappar Du alla GPS-adresser. Det kommer en förbättring senare.

Vid nästa kontroll ”väcker” Du telefonen och söker en ny GPS-adress. Osv.

När Du är klar med alla kontroller trycker Du ”Lagra”.

Appen kollar att Du har Internetanslutning. Om du inte har kontakt så kan du inte lagra. Försök igen när Du har Internetkontakt.

Tips: Det finns en funktion för att sammanfoga flera banor till en. Vill Du vara mer säker att inte tappa några avläsningar kan Du spara i olika ban-namn t.ex. efter 5-10 kontroller och sedan sammanfoga.

Viktigt: Om Du sätter ut kontroller för poängorientering så sätt inte dessa för nära varandra. Beroende på inställning GPS-tolerans så väljer appen den kontroll som finns inom sökområdet ”slumpvis”.

Viktigt: Lämna inte bilden för då tappar Du allt! Tryck på ”sleep” tills vidare.

Om Du lagrar kontroller i mindre delar eller någon annan också ”sätter ut” kontroller så kan flera banor slås ihop i funktionen ”Slå ihop”.

Tips: Det finns ingen millimeter exakthet avseende GPS adresser i skogen. Välj kontrollpunkter som är ”odiskutabla” när Du skapar träningsbanor. Om möjligt välj kontrollpunkter med så öppen himmel som möjligt. Mycket träd och berg försämrar GPS-mottagningen. Ibland får Du en signal en bit från kontrollen beroende på vilken GPS-tolerans Du valt (se SPRING).

Tips: Om Du är orolig att tappa data så kan Du spara efter 5-10 avläsningar. Du måste ange nytt namn på varje bana. Sedan kan Du sammanfoga dessa enligt nedan

Sammanfoga GPS-banor

Denna meny når Du via huvudmeny Skapa GPS-kontroller.

Här kan Du slå samman ett antal olika GPS-banor till en gemensam. Kan vara lämpligt om det är flera som ”sätter ut” GPS-kontroller.

Där behöver Du bara välja namn på bana Du skall flytta till och från.

Koderna räknas om till en ny sekvens automatiskt.

Banlist

Denna meny är en central del i denna app.

Här listar Du de GPS-banor som finns och kan sedan välja att göra olika saker som:

 • Skapa nya banor från en vald GPS-bana
 • Spring en bana
 • Kontroller en bana
 • Sänd en GPX fil till någon annan/annat system
 • Ta bort en GPS-bana

Lista banor

Välj denna knapp så får du en lista på alla banor.

Välj en bana genom att markera en rad och sedan väljer Du vad Du vill göra med denna.

Skapa bana

I meny lista banor så har Du markerat den GPS-bana som Du vill skapa nya banor ifrån.

Här måste Du ange namnet på den nya banan. Använd gärna tydliga namnstandard som t.ex. Plats-Datum-Längd. Detta för att Du och andra som vill använda dessa vet vad de är och när de kan tas bort.

Till din hjälp för vilka GPS-kontroller Du ska välja bör Du ha en Karta med angivna kodnr som stämmer överens med den bana som Du vill hämta GPS-kontroller ifrån.

För närvarande kan Du bara välja en kod i taget.

När Du har registrerat alla koder för nya banan så väljer Du Lagra träning. Denna bana kommer att finnas i Banlist nästa gång Du söker.

Spring bana

Du markerar en bana i banlist och väljer sedan Spring Bana.

I nästa bild så kan Du välja två alternativ SPRING eller POÄNG.

Väljer Du SPRING så måste Du ta koderna/kontrollerna i den ordning som de finns i GPS-banan.

Om Du väljer POÄNG så kan Du ta kontrollerna i valfri ordning.

Du måste också välja GPS-tolerans (1 – 5). T.ex. om Du väljer alternativ 1 så söker får Du träff ca 12 meter runt (radien) den plats Du står på. Steg 2 ger en radie på 24 meter osv.  GPS-mottagningen varierar i skogen.

Du ska också välja om Du vill kvittera (”stämpla”) varje kontroll. Det mest praktiska alternativet är att välja NEJ. Då kan Du ha mobilen i ryggsäcken/fickan och Du hör signal när Du kommer till respektive kontroll. För Poängorienteringen gäller alltid NEJ.

Appen visar hela tiden avstånd till de tre närmaste kontroller (poäng) och som Du inte ännu hittat. När Du hittat alla så får Du ett meddelande om detta.

När Du kommer nära en kontroll enligt vald GPStolerans så hör Du en signal från mobilen.

Om Du har valt alternativet SPRING och väljer AVBRYT så hoppar Du över den kontroll som Du är på väg till.

Om Du har valt alternativet POÄNG så avbryter Du hela denna bana/träning.

Tips: Om Du är 100% säker att Du är vid rätt kontroll och Du inte får en signal så rekommenderas på stället marsch. Det kan ibland beroende på förhållanden ta 5 – 10 sekunder innan Du får rätt GPS-mottagning. Är Du säker att Du är rätt så kan Du trycka avbryt (Alternativ SPRING) och fortsätta till nästa kontroll.

Tips: Alternativet POÄNG är också ett bra alternativ att användas för linje-/korridor orientering. Banläggare kan skapa kontroller utefter rutten.

När Du avslutat POÄNG alternativet får Du en lista på de koder Du hittat.

För alternativet SPRING avslutas banan genom ett meddelande att Du är i mål.

När Du är i mål så kan Du välj alternativet Logg. Då får Du upp en sammanställning över sträcktider, Avstånd mellan hittad position och kontroll, bäring till kontroll. Denna sammanställning kan Du skicka till vald e-post adress. E-post dialog, se Sänd GPX beskrivning.

Bankoll

Detta alternativ kan Du använda om Du kontrollera exaktheten på en bana. T.ex. om Du har importerat en GPX-fil (bana) baserad på en äldre (OCAD) karta som inte helt stämmer med GPS-passningen. Det kan också vara en bana där man nyttjat få GPS-avläsningar vid kontroll-utsättningen.

Du väljer den bana Du vill kontrollera i Banlist bilden och väljer sedan Bankoll.

På bilden bankoll visas den första kontrollens adress. Du beger dig till den punkt som Du anser vara den korrekta och väljer sedan hämta GPS-adress och antal avläsningar.

Appen beräknar avvikelsen och sedan väljer Du nästa kontroll. Osv.

När Du är färdig så väljer du alternativet logg och Du får en sammanställning av avvikelserna. Dessa kan Du sedan skicka till någon epost adress.

Sänd GPX

Om Du vill spara en bana i annan dator eller dela den med någon annan så väljer Du detta alternativ.

Du kan också ladda in den skapade GPX-filen i andra appar (om sådana finns) eller i träningsklocka-applikationer. T.ex. så kallade IQ apps i Garmin.

Du kan senare hämta den sparade GPX-filen med funktionen Hämta GPX.

Denna funktion förutsätter att Du har någon av de vanligaste mail-kontona.

Du anger en e-post adress och skickar. Filen är den Du valde i banlist.

Du kommer sedan till en meny där Du väljer vilket mailsystem Du vill använda för att skicka mail och fil. Här kan Du ändra mottagare och lägga till mer text.

När allt är klart så trycker Du på pilen uppe till höger som innebär att Du skickar e-posten.

Ta bort

Kontrollera noggrant att Du valt rätt bana att ta bort – Tänk på att ha bra namn-standard så Du vet vad varje bana har för syfte.

Hämta GPX-fil

Denna funktion kan Du använda för att importera GPX-filer från andra användare (som inte använder denna app) eller system (t.ex. OCAD).

Filen måste vara i rätt GPX-format för rutter.

Anslut mobilen med sladd till din dator.

Flytta den aktuella GPX-filen från din dator in i mobiltelefonens folder ”Download”.

Från huvudmenyn i appen så väljer Du ”Hämta GPX-fil”.

Ange rätt filnamn (stor/liten bokstav) och välj ”Hämta GPX”.

Om filformatet är korrekt så läggs denna upp i appens databas.

Det kan bli fel fortfarande i appen då alla varianter av fil-fel inte kanske finns inlagda. MEN det är inget som förstörs utan appen kanske kraschar och den måste startas om.